Op deze website vindt u uitgebreide informatie over de Cesky Fousek als ras, de vereniging, fokkerij en activiteiten van de Cesky Fousek Vereniging Nederland.

Ook lid worden?


De Cesky Fousek Vereniging heet u graag van harte welkom als nieuw lid.

Om lid te kunnen worden dient u het inschrijfformulier in te vullen, te ondertekenen en te retourneren aan de ledenadministratie.

De contributie bedraagt € 29,50 per kalenderjaar (1 januari t/m 31 december).

Gezinsleden betalen € 19,50 per kalenderjaar.

Contributie dient voor 1 maart van het lopende jaar voldaan te worden.

Gewoon lidmaatschap: € 29,50 (inschrijving vóór 1 juli) of € 15,00 (inschrijving ná 1 juli)

Gezinslidmaatschap: € 19,50 (inschrijving vóór 1 juli) of € 10,50 (inschrijving ná 1 juli) Inschrijfkosten: € 5,00 (éénmalig, niet voor gezinsleden)

Buitenlandse leden Voor leden die woonachtig zijn buiten Nederland geldt een hogere contributie i.v.m. de verhoogde verzendkosten van het Clubblad.

Lidmaatschap buitenland: € 39,95 (inschrijving vóór 1 juli) of € 23,50 (inschrijving ná 1 juli).

Inschrijfkosten: € 5,00 (éénmalig).

Contributie overschrijven op NL76 INGB 0006865476 t.n.v. Cesky Fousek Vereniging Nederland Bij overschrijven vermelden: 'lidmaatschap' BIC: INGBNL2A


De bedragen voor het lidmaatschap, zijn conform besluiten in de Algemene Ledenvergadering. Na opsturen van dit formulier aan de secretaris en betaling van de contributie volgt publicatie in het eerstvolgende Clubblad van de Cesky Fousek Vereniging Nederland. Binnen 14 dagen na verschijnen van dit Clubblad kunnen leden bij het secretariaat schriftelijk bezwaar aantekenen tegen iemands lidmaatschap, waarna een persoonlijk onderhoud met de bezwaarhebbende(n), het aspirant-lid en het bestuur zal plaatsvinden. Het bestuur heeft hierin de beslissende stem en zal na vergadering beide partijen schriftelijk van haar besluit op de hoogte brengen. Opzegging van het lidmaatschap dient voor 1 december van het lopende jaar te geschieden bij de secretaris.